Skip to main content
עופר וכסלר רואי חשבון ויועצים פיננסיים

עופר וכסלר
רואי חשבון ויועצים פיננסיים

הצהרת נגישות

משרד עופר וכסלר רואי חשבון שואף להנגיש את שירותיו לאנשים עם מוגבלויות. אנו מאמינים כי המאמצים להנגיש את האתר מסייעים לכל המשתמשים וכי לכל אחד יש זכות לחיים בכבוד. , שוויון, נוחות ועצמאות.

זמינות האתר
האתר שלנו מאפשר ווידג'ט נגישות אינטרנט של UserWay שפועל על שרת נגישות ייעודי. התוכנה משפרת את עמידותה בהנחיות הנגשת תוכן האינטרנט (WCAG 2.1).

הפעל את תפריט הנגישות
ניתן להפעיל את תפריט הנגישות על ידי לחיצה על סמל תפריט הנגישות המופיע בפינת העמוד. לאחר השקת תפריט הנגישות, המתן עד להטענה מלאה.

שלילת אחריות
אנו ממשיכים במאמצינו לשפר ללא הרף את הנגישות של האתר והשירותים שלנו, מתוך אמונה שזו חובתנו המוסרית הקולקטיבית להבטיח שימוש חלק, נגיש וללא הפרעה באתר גם לאנשים עם מוגבלות.

במאמץ מתמשך לשפר ולתקן בעיות נגישות, אנו סורקים באופן קבוע את האתר שלנו באמצעות סורק הנגישות של UserWay כדי לזהות ולהסיר את כל חסמי הנגישות האפשריים באתר שלנו. למרות המאמצים שלנו להנגיש את כל הדפים והתכנים באתר זה, ייתכן שתכנים מסוימים עדיין לא יותאמו במלואם לתקני הנגישות המחמירים ביותר. זו עשויה להיות תוצאה של אי מציאת או זיהוי הפתרון הטכנולוגי המתאים ביותר.

בשבילך
אם יש לך קשיים עם תוכן כלשהו באתר שלנו או זקוק לעזרה עם חלק כלשהו באתר שלנו, אנא צור איתנו קשר במהלך שעות העבודה.
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   048620081

רכז נגישות: עופר וכסלר

עידכון אחרון ב-08 ספטמבר 2023

Заявление  доступности сайта

Ofer Vexler CPA and Capital Advisors стремится сделать свои услуги доступными для людей с ограниченными возможностями. Мы  твёрдо убеждены в том, что усилия по обеспечению доступности веб-сайта помогают всем пользователям и что каждый человек имеет право на достойную жизнь. , равенство, комфорт и независимость.

Доступность сайта
Наш сайт делает доступным виджет веб-доступности UserWay, работающий на выделенном сервере специальных возможностей. Программное обеспечение позволяет улучшить его соответствие Руководству по обеспечению доступности веб-контента (WCAG 2.1).

Включение меню специальных возможностей
Меню специальных возможностей  можно включить, щелкнув значок меню специальных возможностей, который отображается в углу страницы. После запуска меню специальных возможностей подождите, пока оно не загрузится полностью.

Отказ от ответственности
Мы продолжаем  наши усилия по постоянному улучшению доступности своего сайта и услуг, полагая, что наше коллективное моральное обязательство - обеспечить беспрепятственное, доступное и беспрепятственное использование сайта также для людей с ограниченными возможностями.

В постоянных усилиях по постоянному улучшению и устранению проблем с доступностью мы также регулярно сканируем  наш сайт с помощью сканера доступности UserWay для выявления и устранения всех возможных барьеров доступности на нашем сайте. Несмотря на наши усилия сделать все страницы и контент на  этом сайте  полностью доступными, некоторый контент, возможно, еще не полностью адаптирован к самым строгим стандартам доступности. Это может быть результатом того, что не найдено или не определено наиболее подходящее технологическое решение.

Для вас
Если у вас возникли трудности с каким-либо контентом на  нашем сайте или вам нужна помощь в работе с какой-либо частью нашего сайта, свяжитесь с нами в рабочие часы. 
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  +97248620081

Координатор доступности: Офер Векслер. 

Ofer Vexler CPA and Capital Advisors Accessibility StatementUpdated: December 2019.

General

Ofer Vexler CPA and Capital Advisors strives to ensure that its services are accessible to people with disabilities. Ofer Vexler CPA and Capital Advisors has invested a significant amount of resources to help ensure that its website is made easier to use and more accessible for people with disabilities, with the strong belief that website accessibility efforts assist all users and that every person has the right to live with dignity, equality, comfort and independence.

Accessibility on ovc.co.il

ovc.co.il makes available the UserWay's Web Accessibility Widget is powered by a dedicated accessibility server. The software allows ovc.co.il to improve its compliance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.1).

Enabling the Accessibility Menu

The ovc.co.il accessibility menu can be enabled by clicking the accessibility menu icon that appears on the corner of the page. After triggering the accessibility menu, please wait a moment for the accessibility menu to load in its entirety.

Disclaimer

Ofer Vexler CPA and Capital Advisors continues its efforts to constantly improve the accessibility of its site and services in the belief that it is our collective moral obligation to allow seamless, accessible and unhindered use also for those of us with disabilities.

In an ongoing effort to continually improve and remediate accessibility issues, we also regularly scan ovc.co.il with UserWay's Accessibility Scanner to identify and fix every possible accessibility barrier on our site. Despite our efforts to make all pages and content on ovc.co.il fully accessible, some content may not have yet been fully adapted to the strictest accessibility standards. This may be a result of not having found or identified the most appropriate technological solution.

Here For You

If you are experiencing difficulty with any content on ovc.co.il or require assistance with any part of our site, please contact us during normal business hours as detailed below and we will be happy to assist.

Contact Us

If you wish to report an accessibility issue, have any questions or need assistance, please contact Ofer Vexler CPA and Capital Advisors Customer Support as follows:

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Phone: 97248620081

צור קשר

מלא את הטופס ונציג ייצור איתך קשר בהקדם האפשרי.
לסיוע מיידי אנא התקשרו אלינו 04-8620081