מיסים בישראל, הערכת שווי חברה, קרן הון סיכון M&A partner in financial services

ביקורת דו"חות כספיים

המשרד של עופר וכסלר רואה חשבון מבצע שירותי ביקורת עבור לקוחותיו לרבות ביקורת דו"חות הכספיים השנתיים, הכנת דו"חות למדען ראשי ומרכז ההשקעות הנחוצים לשם קבלת מעניקי מדינה . משרדנו מתמחה בביקורת דו"חות בענפים ספציפיים כגון חברות טכנולוגיות , מיזמי קלינטק, מוסדות הכספיים ועסקים הקשורים בנדל"ן . לפי בקשת הלקוח , משרדנו "עופר וכסלר רואה חשבון" יסייע בהתאמת הדו"חות לתקנים בינלאומיים כגון GAAP ו IFRS .

 

ביקורת חקירתית  (INVESTIGATIVE AUDITING )

ביקורת חקירתית הינו תחום חדש יחסית במקצוע רואי חשבון ונכון להיום לרוב הגורמים במשק אין מודעות מספקת בדבר ביקורת חקירתית . הביקורת החקירתית העכשווית מוגדרת כפעילות המבקר למען מניעתן וחשיפתן של ההנאות  וכן סיכום הנזקים שנגרמו בעקבות ביצוע הונאה. רו"ח וכסלר צבר ניסיון במאות תיקים הקשורים בחשיפת הונאות שבוצעו בגופים פרטיים וציבוריים ע"י עובדים, נושאי משרה, בעלי שליטה וגורמים חיצוניים. בקיאות עובדי המשרד בתחום ביקורת חקירתית הוכיחה את עצמה בניתוח פרשות פיננסיות הגדולות במדינה כגון הונאת בנק למסחר, תיק פלד-גבעוני חקירת גולד-וחניש ופירוק של רוסנפטגז ( הונאת פירמידה של גרגורי לרנר). כמו כן, רו"ח וכסלר הינו חבר בפורום ביקורת חקירתית של לשכת רואי חשבון והוא יחד עם עובדי אחרים של משרדנו משתתף בימי עיון והשתלמויות ושומר על רמה מקצועית גבוה של המשרד בתחום הנ"ל.

רואה חשבון עופר וכסלר בצפון

בדיקת נאות והערכת שווי של החברות

  נכון להיום כל עסקה הקשורה בהשקעה לרבות מיזוג, רכישת שליטה או קניית העסק דורשת בדיקה המוקדמת של מצב העסקי של חברה הנרכשת ע"י רואה חשבון . מטרת הבדיקה אשר נקראת בדיקת נאות (Due diligence ) היא לבחון את מצב הרווחיות של העסק, ערך אמיתי של נכסיו והתחייבויות , אמינות של דו"חות הכספיים  ופוטנציאל העתידי.  בדרך כלל בדיקת נאות כוללת בין היתר אלמנטים נוספים וזאת בהתאם לסוג העסקה:

  • רכישת שליטה בעסק פעיל. על מנת לבצע החלטה עסקית נכונה לקונה לא מספיק להבין את מצב הכספי של העסק ופוטנציאל העתידי אלא גם לשקול תלות באנשי המפתח אשר מנהלים את העסק טרם רכישתו.
  • השקעה בחברת סטארט-אפ. חלק הנכבד בבדיקה יהווה מעקב אחרי ביצוע שלבי פיתוח (Milestones ) של החברה ע"י הנהלה הנוכחית כפי שתוכנן מראש . אי עמידה בלוח הזמנים בעבר עלולה לסכן את הפוטנציאל של החברה בעתיד.
  • מיזוג דרך הרכישה . (Mergers and acquisitions)    עסקאות מסוג זה מצריכות ניתוח מקיף של השגת מטרות המיזוג ( רכישת יתרון טכנולוגי, נתח שוק, חיסכון בהוצאות. כמו כן, מאוד חשוב להבין אם קיימת סינרגיה בין החברות המתמזגות אשר תאפשר מימוש פוטנציאל העסקי והגעה ליעדים.

הערכת שווי של העסק חשובה לא רק לקונה פוטנציאלי אל גם ליזם או מנהל העסק אשר מחפש מימון לעסקיו. ידע בדבר שווי של החברה המנוהלת יתרום משמעותית בניהול משא ומתן עם משקיעים פוטנציאליים וגורמי מימון אחרים.
למשר "עופר וכסלר רואה חשבון" יש ניסיון עשיר בהערכת שווי של חברות פרטיות וציבוריות עבור לקוחותינו בישראל, מזרח אירופה ומדינות אחרות.

 חשבונאות משפטית (FORENSIC ACCOUNTING )

  אחת מהתמחויות ייחודיות של משרדינו הינו חשבונאות משפטית הכוללת ביצוע ביקורת לצרכים משפטיים כגון הכנת חוות דעת לבתי המשפט. משרדנו מבצע בדיקות הקשורות בחיובים מסחריים על מנת לבדוק התאמתם לחקיקה הקיימת והסכמים שנערכו. המשרד מספק חוות דעת מומחה לצורכי תביעות משפטיות ( לחילופין, כתבי הגנה) בסכסוכים מסחריים, ערעורים נגד רשויות המס, תביעות נגד בנקים וכו'. עבודתנו קיבלה הערכה גבוהה בביתי המשפט רבים .

 

ביקורת פנימית (INTERNAL AUDITING )

  עובדי המשרד צברו ניסיון רב בביצוע עבודות ביקורת פנים במוסדות ציבוריים , גופים מוניציפאליים וחברות הנסחרות בבורסה בת"א. עובדי המשרד מתמצאים בסטנדרטים שנקבעו ע"י משרדים ממשלתיים בדבר ביצוע ביקורת פנים בגופים ציבוריים הכפופים . כחלק מפעילות ביקורת פנים , המשרד מציע ללקוחותיו  לשלב ביצוע ביקורת פנים עם עריכת סקר חשיפה להונאות (Fraud Vulnerability Study) . מטרת הסקר הינה לזהות חולשות הבקרה הפנימית של הארגון לחסום פרצות במערכת הניהול העלולות לגרום לביצוע הונאה. ביצוע סקר חשיפה להונאות הינה פעולה מניעתית המאפשרת לארגון למזער את סיכוני הונאה . מניסיוננו , בדיקות שנערכו במסגרת סקר חשיפה להונאות  תורמות לארגונים שונים לעמוד בקריטריונים הניהול המודרניים.

ביקורת מערכות מידע (INFORMATION SYSTEM AUDITING )

  ביקורת מערכות מידע מהווה חלק בלתי נפרד מתהליך ביצוע ביקורת פנים או ביקורת חקירתית. עובדי משרדנו פרסמו מאמרים רבים בתחום איתור הונאות מחשב וכן איתור הונאות באמצעות המחשב תוך שימוש בתוכנות הביקורת המתקדמות.  כמו כן, מתמחה המשרד בבדיקות קדם הכוללות בין היתר ניתוח מערכות מידע הפעלתם הראשונית וכן התאמתן לדרישות רשויות מס. מומחיות משרדנו בתוכנות חשבונאיות מוזכרת במאגרי פסיקה של ביתי המשפט.

 

הטמעת הוראות  SOX

  בעקבות פרשות פיננסיות רבות וגילוי הונאות עתק, החל משנת 2002 חויבו חברות ציבוריות בארה"ב להטמיע מערכות הבקרה מודרניות על מנת  לשפר מערכות בקרה ואמינות דו"חות הכספיים (Sarbanes–Oxley Act  ) . משרד עופר וכסלר רואה חשבון עוסק בהטמעת הוראות SOX  החל משנת 2004 . אנו מאמינים כי עבודתנו תרמה לחברות רבות להגיע לשכלל את רמת פיקוח ובקרה. 

מיסים בישראל, הערכת שווי חברה במשרד עופר וכסלר רואה חשבון בחיפה
כל הזכויות שמורות לעופר וכסלר רואה חשבון ©


מפת האתר
קרן הון סיכון, הערכת שווי חברה במשרד עופר וכסלר רואה חשבון בחיפה